Gói Quà Nạp Thẻ

Sử Dụng Để Đổi Quà Tri Ân Ở Nhiệm Vụ

Tên Vật phẩmHình ảnhSố lượng

Cường Hóa : 15
Tấn công: (+ 12000)
Phòng thủ: (+ 12000)
Nhanh nhẹn: (+ 12000)
May mắn: (+ 12000)
1
(Khóa)
Vĩnh Viễn

Cường Hóa : 15
Tấn công: (+ 12000)
Phòng thủ: (+ 12000)
Nhanh nhẹn: (+ 12000)
May mắn: (+ 12000)
1
(Khóa)
Vĩnh Viễn

Cường Hóa : 0
Tấn công: (+ 12000)
Phòng thủ: (+ 12000)
Nhanh nhẹn: (+ 12000)
May mắn: (+ 12000)
1
(Khóa)
Vĩnh Viễn

Cường Hóa : 0
Tấn công: (+ 12000)
Phòng thủ: (+ 12000)
Nhanh nhẹn: (+ 12000)
May mắn: (+ 12000)
1
(Khóa)
Vĩnh Viễn

Cường Hóa : 0
Tấn công: (+ 12000)
Phòng thủ: (+ 12000)
Nhanh nhẹn: (+ 12000)
May mắn: (+ 12000)
1
(Khóa)
Vĩnh Viễn

Cường Hóa : 0
Tấn công: (+ 12000)
Phòng thủ: (+ 12000)
Nhanh nhẹn: (+ 12000)
May mắn: (+ 12000)
1
(Khóa)
Vĩnh Viễn

Cường Hóa : 15
Tấn công: (+ 12000)
Phòng thủ: (+ 12000)
Nhanh nhẹn: (+ 12000)
May mắn: (+ 12000)
1
(Khóa)
Vĩnh Viễn

Cường Hóa : 15
Tấn công: (+ 12000)
Phòng thủ: (+ 12000)
Nhanh nhẹn: (+ 12000)
May mắn: (+ 12000)
1
(Khóa)
Vĩnh Viễn

Cường Hóa : 0
Tấn công: (+ 12000)
Phòng thủ: (+ 12000)
Nhanh nhẹn: (+ 12000)
May mắn: (+ 12000)
1
(Khóa)
Vĩnh Viễn

Cường Hóa : 15
Tấn công: (+ 12000)
Phòng thủ: (+ 12000)
Nhanh nhẹn: (+ 12000)
May mắn: (+ 12000)
1
(Khóa)
Vĩnh Viễn

Cường Hóa : 0
Tấn công: (+ 12000)
Phòng thủ: (+ 12000)
Nhanh nhẹn: (+ 12000)
May mắn: (+ 12000)
1
(Khóa)
Vĩnh Viễn

Cường Hóa : 0
Tấn công: (+ 12000)
Phòng thủ: (+ 12000)
Nhanh nhẹn: (+ 12000)
May mắn: (+ 12000)
1
(Khóa)
Vĩnh Viễn

Cường Hóa : 0
Tấn công: (+ 12000)
Phòng thủ: (+ 12000)
Nhanh nhẹn: (+ 12000)
May mắn: (+ 12000)
1
(Khóa)
Vĩnh Viễn

Cường Hóa : 0
Tấn công: (+ 12000)
Phòng thủ: (+ 12000)
Nhanh nhẹn: (+ 12000)
May mắn: (+ 12000)
1
(Khóa)
Vĩnh Viễn

Cường Hóa : 0
Tấn công: (+ 12000)
Phòng thủ: (+ 12000)
Nhanh nhẹn: (+ 12000)
May mắn: (+ 12000)
1
(Khóa)
Vĩnh Viễn

Cường Hóa : 0
Tấn công: (+ 12000)
Phòng thủ: (+ 12000)
Nhanh nhẹn: (+ 12000)
May mắn: (+ 12000)
1
(Khóa)
Vĩnh Viễn

Cường Hóa : 0
Tấn công: (+ 12000)
Phòng thủ: (+ 12000)
Nhanh nhẹn: (+ 12000)
May mắn: (+ 12000)
1
(Khóa)
Vĩnh Viễn

Lưu ý:

  • Sử Dụng Để Đổi Quà Tri Ân Ở Nhiệm Vụ .