Lưu ý : Nếu nạp thẻ không nhận được Cash hoặc phát sinh lỗi vui lòng báo ngay ADMIN.
Bạn vui lòng thoát game trước khi nạp thẻ

NẠP THẺ & ATM & MOMO [GUNNYOMG.NET]

Chọn loại thẻ nạp
Chọn đúng mệnh giá
Tên tài khoản:
Số Seri thẻ *
Mã thẻ nạp *

1 - Nạp Game Qua ATM +25% : 47110000669529 / Pham Thi Hanh / Thai Binh / BIDV 2 - Nạp Game Qua MOMO +25% : 0383455233 / Pham Thi Hanh ->Sau khi nạp xong vui lòng gửi Bill lên fanpage cho ADM